خانه | بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختمان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ساختمان

بادگیر

بادگیر ایران

بادگیر بادگیر از روزگاران دور در ایران زمین به کار گرفته شده و از نامهای باستانی و گوناگون آن مانند واتغر و بادهنج و باتخان و خیشود و خیشخان برمی آید که پدیده ای تازه نیست؟ نمونه های گوناگون دارد و بر پایه آب و هوا (اقلیم) و راستای باد …

بیشتر بخوانید »

گسترش ها در معماری

تغییرات ساختمان

گسترش ها در معماری گسترشها ایده های شکل دهنده ای هستند که مباحث عمده آن روی الگوهای تغییری که بین یک وضعیت و وضعیت دیگر وجود دارد متمرکز می شوند. اگر چه معمولا برای تشخیص یک الگو بیش از دو تغییر لازم است. سلسله مراتب، تغییر حالت، تغییر شکل و واسطه …

بیشتر بخوانید »

رعایت داخل و خارج در معماری

رعایت داخل و خارج در معماری رعایت داخل و خارج در معماری،معمولا شکل و ترکیب خارجی نسبتا ساده میباشد، در حالی که در قسمت داخلی یک ساختمان آن،پیچیدگی اعجاب انگیزی از ساخت ها وجود دارد که مدتهاست نظر کالبدشناسان را به خود جلب نموده است . شاید جسورانه ترین پیام …

بیشتر بخوانید »

هندسه در معماری

اشکال هندسی

هندسه در معماری هندسه یک ایده شکل دهنده در معماری است که در تعیین پلان و شکل سه بعدی بنا مورد استفاده قرار میگیرد. در این مبحث شبکه ها از تکرار اشکال ساده هندسی بواسطه تکثیر، ترکیب، تقسیم و جابجائی گسترش می یایند. هندسه به عنوان یک ابزار طراحی از …

بیشتر بخوانید »

پیوسته و حذفی در معماری

نمای داخلی خانه

پیوسته و حذفی در معماری پیوسته و حذفی، ایده های شکل دهنده ای هستند که موجب طراحی ساختمان بواسطه افزودن یا کاستن از فرم می شوند. برای درک بهتر ایده ضروری است به این نکته توجه داشته باشیم که، با وجودیکه یک طرح پیوسته با افزاینده، دارای قسمتهای غالب محسوسی …

بیشتر بخوانید »

رابطه واحد به کل

رابطه واحد به کل ارتباط واحد به کل ایده شکل دهنده ای است که مفهوم یک واحد و آگاهی نسبت به اینکه واحد ها می توانند برای ایجاد یک فرم ساختمانی به طرق خاص با دیگر واحد ها مرتبط باشند را شامل می شود. یک واحد جز مشخصی از ساختمان …

بیشتر بخوانید »

ارتباط پلان با نما

ارتباط پلان با نما یا مقطع پلان، مقطع و نما قراردادهای مشترکی برای شبیه سازی تصاویر افقی و عمودی کلیه ساختمانها هستند. همانندهریک ازایده های طراحی دراین تجزیه وتحلیل،ارتباط شکل پلان به تصویرعمودی می تواند ازتصمیمات متخذه روی مباحث دیگرناشی شود. پلان میتواند ابزاری برای سازماندهی و تشکیل فرم در …

بیشتر بخوانید »

سازه

سازه (استخوان بندی ساختمان) هر ساختمان دارای استخوان بندی و یا سازه ای می باشد که حافظ پوسته و پوشش های آن می باشد، به عبارت دیگر آنچه  که موجب ایستائی و استواری بنا می گردد اسکلت آن بنا میباشد. به عنوان مثال: چنانچه بخواهیم چادری برپا نمائیم، نخست باید …

بیشتر بخوانید »

وحدت، هماهنگی و تضاد

تضاد نور و سایه

وحدت، هماهنگی و تضاد وحدت را باید در تعادل و تناسب جویا شویم، وحدت در رفتار انسان نیز ضروری بوده و از طریق وحدت و هماهنگی در جسم و روح است که انسان می تواند به اعمالی بزرگ و پرارزش دست یابد. در طبیعت وحدتی وجود دارد که پی بردن …

بیشتر بخوانید »

ترکیبات معماری

ترکیبات معماری نخستین مبحثی که در برنامه طراحی مطرح می شود درباره ترکیب و چگونگی آن می باشد، به دلیل این که یک طراحی هنگامی صحیح و منطقی خواهد بود که عناصر تشکیل دهنده آن به گونه ای مطلوب ترکیب شده باشند. به طور کلی معماری عناصریست که به گونه …

بیشتر بخوانید »