گچ

گچ در طبیعت به طورت ژیپس(سولفات کلسیم آبدار)یا انیدرید(سولفات کلسیم)است.سنگ گچ خالص سفید بوده اما با کربن به رنگ خاکستری،با هیدروکسید آهن به رنگ زرد،با اکسید دو ظرفیتی آهن به رنگ کبود و با اکسی سه ظرفیتی آهن به رنگ قرمز در می آید.پخت گچ شامل تبخیر تمام یا بخشی از آب سولفات کلسیم آبدار است.سنگ گچ در دمای پایینی پخته شده و جنس آن به گرمای پخت ارتباط دارد.برای پخت گچ از سه کوره ی چاهی(تنوره ای)،تاوه ای و کردنده خفته استفاده شده که آخری دارای کار پیوسته و محصول مرغوب است.

پخت گچ در کوره

  پخت گچ در کوره چگونه است ؟۱٫آب موجود در گچ با شروع حرارت به تدریج تبخیر شده و در اولین مرحله به سولفات کلسیم یا نیم مولکول آب تبدیل شده که به گچ مدل(گچ صنعتی)معروف است. در دمای بالاتر گچ ساختمانی به وجود می آید. گرد گچ معمولی ساختمانی …

بیشتر بخوانید »