ملات و اندود

ملات و اندود
ملات و اندود

 

ملات و اندود اندود (پلاستر) پوششی است که برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، آماده کردن سطح برای نقاشی وجلوگیری از اسکان حشرات و تسطيح ناهمواری ها به کار می رود. از اندودها می توان به کاه گل، گچ و خاک کنیتکس (ترکیب ماسه و گچ) و رخام (ترکیب گچ و آهک) اشاره کرد.

بتونه

ترمیم دیوار ترک خورده

بتونه بتونه موادی است که برای پر کردن خلل و فرج، ترک خوردگیها، زدگیها، پوشاندن سرپیچ ها ومیخ ها و به دست  آوردن سطحی صاف و یکنواخت کاربرد دارد. چوب های با بافت باز مانند گردو، ملچ، زبان گنجشک، بلوط و اوجا به بتونه های خمیری نیاز داشته و چوب …

بیشتر بخوانید »

انواع ملات

ماسه سیمان

ملات هوایی ملات هوایی در مجاورت هوا خشک شده و خود را میگیرد. ۱٫ گل: این ملات چسبندگی کمی پس از خشک شدن دارد. تحمل بار آن کم بوده و در برابر زلزله و باد ضعیف است.کاربرد آن در دیوارهای عریض، ضخیم و حجیم و هم چنین به دلیل نفوذناپذیری …

بیشتر بخوانید »