عایق

عایق حرارتی
عایق حرارتی

عایق یا بهتر بگوییم عایق حرارتی، یک اصطلاح عمومی است که برای محصولاتی استفاده می شود،تا مانع هدررفت گرما و انرژی بین محیط و سیستم شوند.با پیدایش مصالح جديد، ضخامت جداره های ساختمان از جمله دیوارها، سقف ها، کف ها و دیگر پوسته های بنا به حداقل ممکن کاهش یافته است.در نتیجه انتقال حرارت و صدا از جداره ها آسان تر شده است.

عایق صوتی

عایق صوتی

عایق های صوتی (آکوستیک) عایق صوتی:صوت از ارتعاش به وجودمی آیدو در هوا یا هر محیطی که کم و بیش ارتجاعی باشدانتشار می یابد. صداهایی که در فضای زندگی و محیط کار موجود هستند به دو گروه تقسیم میشوند: الف) صداهای هوایی: این صداها درهوا به وجود می آیند و …

بیشتر بخوانید »

عایق حرارتی

عایق-حرارتی

عایق های حرارتی عایق حرارتی:با پیدایش مصالح جدید، ضخامت جداره های ساختمان از جمله دیوارها، سقف ها،کف ها و دیگر پوسته های بنا به حداقل ممکن کاهش یافته است، در نتیجه انتقال حرارت و صدا از جداره ها آسان تر شده است. مصالح عایق حرارتی و روش های عایق کاری …

بیشتر بخوانید »