خانه | آموزش معماری | نور و روشنایی

نور و روشنایی

نور
نور

فهم ماهیت نور، سال ها فکر و ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و واقعیت این است
که بعد از تلاش های بسیار، هنوز هم دانشمندان با قاطعیت نمی توانند ماهیت اصلی نور را بیان کنند.
با این حال امروزه با آزمایش ها و بررسی دقیق اثرات نور، دانشمندان تا حدودی به آن پی برده اند.

نور روز

نور آفتاب و آسمان

نور روز چیست؟ نور روز مخلوطی است از نور آفتاب و نور آسمان. حرارت رنگ این نور نسبت عوامل زیر تغییر میکند : موقعیت جغرافیائی: در نقاط مختلف کره زمین حرارت رنگ یکسان نیست. فصول مختلف سال: در فصول مختلف سال حرارت رنگ یکسان نیست. ساعات مختلف روز: در ساعات مختلف …

بیشتر بخوانید »

نور آسمان

غروب آفتاب

نور آسمان چیست؟ ذرات غبار، ملکولهای آب و گازهای موجود در اطراف جو زمین همانند عدسی و منشور عمل میکنند و باعث پراکندن و انتشار نور آفتابدر اتمسفر (جو زمین) می گردند . این همان نور آسمان است. از جائی که قدرت نفوذ طول موجهای کوتاه (رنگ آبی ) زیادتر …

بیشتر بخوانید »