کلیات معماری

معماری
معماری

کلیات معماری

کلیات معماری،طراحی معماری با فضای محیط زیست انسان سروکار داشته و لازم است
موارد زیر رعایت گردد:

– ایجاد فضای مطلوب، منطقی و مناسب زیست انسان با ملاحظه اصول صحیح فنی
مهندسی، بهداشتی، اجتماعی و شهرسازی .

– برای نیل به مقصود، لازمست در تبیین طراحی معماری از لوازم و تجهیزات منعکس کننده
نظیر نقشه ها و تصاویر دو بعدی و سه بعدی که معرف فضای واقعی بوده و مبتنی بر رعایت
اصول و مفاهیم طراحی معماری باشد استفاده شود .

 

گسترش ها در معماری

تغییرات ساختمان

گسترش ها در معماری گسترشها ایده های شکل دهنده ای هستند که مباحث عمده آن روی الگوهای تغییری که بین یک وضعیت و وضعیت دیگر وجود دارد متمرکز می شوند. اگر چه معمولا برای تشخیص یک الگو بیش از دو تغییر لازم است. سلسله مراتب، تغییر حالت، تغییر شکل و واسطه …

بیشتر بخوانید »

رعایت داخل و خارج در معماری

رعایت داخل و خارج در معماری رعایت داخل و خارج در معماری،معمولا شکل و ترکیب خارجی نسبتا ساده میباشد، در حالی که در قسمت داخلی یک ساختمان آن،پیچیدگی اعجاب انگیزی از ساخت ها وجود دارد که مدتهاست نظر کالبدشناسان را به خود جلب نموده است . شاید جسورانه ترین پیام …

بیشتر بخوانید »

هندسه در معماری

اشکال هندسی

هندسه در معماری هندسه یک ایده شکل دهنده در معماری است که در تعیین پلان و شکل سه بعدی بنا مورد استفاده قرار میگیرد. در این مبحث شبکه ها از تکرار اشکال ساده هندسی بواسطه تکثیر، ترکیب، تقسیم و جابجائی گسترش می یایند. هندسه به عنوان یک ابزار طراحی از …

بیشتر بخوانید »

پیوسته و حذفی در معماری

نمای داخلی خانه

پیوسته و حذفی در معماری پیوسته و حذفی، ایده های شکل دهنده ای هستند که موجب طراحی ساختمان بواسطه افزودن یا کاستن از فرم می شوند. برای درک بهتر ایده ضروری است به این نکته توجه داشته باشیم که، با وجودیکه یک طرح پیوسته با افزاینده، دارای قسمتهای غالب محسوسی …

بیشتر بخوانید »

عنصر دو عملکردی در معماری

معماری مدرن

عنصر دو عملکردی در معماری عنصر دو عملکردی مربوطه به خصوصیات ساختمانی و عملکردی میشود. و در مفاهیم دوگانه بیش از عملکردهای دوگانه تاکید می نماید، ولی قبل از آن که درباره عنصر دو عملکردی بحث گردد، لازم است به ساختمانهای چند عملکردی اشاره نمائیم، منظور از چند عملکردی ساختمانی …

بیشتر بخوانید »

رابطه واحد به کل

رابطه واحد به کل ارتباط واحد به کل ایده شکل دهنده ای است که مفهوم یک واحد و آگاهی نسبت به اینکه واحد ها می توانند برای ایجاد یک فرم ساختمانی به طرق خاص با دیگر واحد ها مرتبط باشند را شامل می شود. یک واحد جز مشخصی از ساختمان …

بیشتر بخوانید »

تقارن و تعادل در معماری

تقارن

تقارن و تعادل در معماری تقارن و تعادل در طراحی ایده های شکل دهنده ای هستند که باعث ایجاد موازنه در اجراء ساختمان می شوند. در معماری، درک واقعی این ایده ها به صورتی است که عناصر می توانندبصورت هم ارز و معادل تعریف شوند و ماهیت هم ارزی نیز …

بیشتر بخوانید »

ارتباط پلان با نما

ارتباط پلان با نما یا مقطع پلان، مقطع و نما قراردادهای مشترکی برای شبیه سازی تصاویر افقی و عمودی کلیه ساختمانها هستند. همانندهریک ازایده های طراحی دراین تجزیه وتحلیل،ارتباط شکل پلان به تصویرعمودی می تواند ازتصمیمات متخذه روی مباحث دیگرناشی شود. پلان میتواند ابزاری برای سازماندهی و تشکیل فرم در …

بیشتر بخوانید »

سیرکولاسیون

محل درب ها و ارتباط آن با سیرکولاسیون

سیرکولاسیون(رفت و آمد) و فضای مورد استفاده اساسأ سیرکولاسیون در فضاهای مورد استفاده نشانگر اجزء بامعنی ایستا و پویا در کل ساختمان هستند. فضای مورد استفاده از اهداف اولیه تصمیم گیری های معماری در ارتباط با کار ویژه بوده و سیرکولاسیون وسیله ای است که نتیجه طراحی به عهده آن …

بیشتر بخوانید »

سازه

سازه (استخوان بندی ساختمان) هر ساختمان دارای استخوان بندی و یا سازه ای می باشد که حافظ پوسته و پوشش های آن می باشد، به عبارت دیگر آنچه  که موجب ایستائی و استواری بنا می گردد اسکلت آن بنا میباشد. به عنوان مثال: چنانچه بخواهیم چادری برپا نمائیم، نخست باید …

بیشتر بخوانید »