خانه | آموزش معماری | کلیات معماری | تقارن و تعادل در معماری

تقارن و تعادل در معماری

تقارن و تعادل در معماری

تقارن و تعادل در طراحی ایده های شکل دهنده ای هستند که باعث ایجاد موازنه در اجراء ساختمان می شوند.
در معماری، درک واقعی این ایده ها به صورتی است که عناصر می توانندبصورت هم ارز و معادل تعریف شوند
و ماهیت هم ارزی نیز قابل تشخیص باشداین هم ارزی باعث بوجود آمدن حالتهای مختلفی از تقارن و تعادل خواهدشد.
و تعادل هر دو، ارتباط استواری بین اجزاء دو طرف یک محور یایک نقطه فرضی ایجادمیکند.
معمولا 
تعادل بر اساس مشاهده پایه گذاری شده و روی ترکیب بندی اجزاء متمرکز می باشد.
و در حالتیکه اجزاء دارای معنی و ارزش زیادتری باشند، تعادل تبدیل به یک پدیده تصوری می شود.
تقارن بعنوان یک حالت خاص ازتعادل درطبیعت مشاهده میشود. تقارن باتعادل که واحدهای مشابه دو طرف محورتعادل بوجودمی آورد متفاوت است.
متعارف ترین حالت تقارن، حالت محوری، خطی، انعکاسی یا آینه ای است زیرا اجزاء به گونه ای قرار می گیرد
که هر واحد با انعکاس، واحد بعدی را بوجود می آورد. در این نوع تقارن، عناصری در شکل برابر و در جهت معکوسند.
بصورتی که آنچه طرف چپ یک خط است در طرف راست آن نیز وجود خواهد داشت. 

تقارن دو محوره یا دو طرفه تقارنی را می گویند که در دو جهت اتفاق می افتد.

 

تقارن در معماری
تقارن در معماری

 

حالت دوم تقارن ( تقارن شعاعی)، با چرخش اجزاء حول یک مرکز مشترک بوجود می آید.
در این حالت نقطه مرکزی، الگوهایی را بوجود می آورد که با الگوهای تقارن خطی متفاوتند.

نقطه مرکزی

نقطه مرکزی می تواند، درون، کنار یا بیرون از شکل قرار گیرد. اگر مرکز درون شکل باشد، مجموعه ای از فرمهای
کنار هم با صفات مشترک بوجود می آید. این نوع تقارن ممکن است در ترکیب های مارپیچ نیز بوجود آید اگر مرکز
چرخش بطور نامتقارن در دو جهت قرار گرفته باشد. متغیرهای مهم دیگر بجز موقعیت مرکز چرخش شامل تعداد
دفعات چرخش و نمو بین چرخشها است تقارن انتقالی زمانی اتفاق می افتد که عناصر با شکل و وضعیت یکسان،
تغییر مکان بدهند. این تقارن با مجموعه ای از واحدهای برابر، باعث بوجود آمدن سازماندهی های خطی میشود.
بطوریکه بین هر دو واحد یک ارتباط تقارنی موجود باشد. این ترکیبها محدود به خطوط مستقیم نیستند بلکه می توانند
زنجیره ای هم باشند. همینطور ممکن است در یک طرح بیش از یک رشته انتقال وجود داشته باشد.

تفاوت در صفاتی که می تواند حالت تعادل بین عناصر بوجود آورد شامل:

تفاوت در هندسه، جهت، موقعیت، اندازه، ترکیب و حالت معکوسی از مثبت – منقی است.
تعادل هندسی از ارتباط واحدهای هم ارز که در زبان فرمی با هم متفاوتند، نتیجه می شود.
مثلا یک عنصر می تواند دایره ای و دیگری چند ضلعی باشد.

با بکار بردن مواد خاص در واحد کوچکتر، تعادل می تواند بوسیله تفاوت شکل در دو یا سه بعدی نیز بوجود آید.
تعادل بصری در یک سطح یا یک فرم به ترتیب با طراحی مساحت و با حجم بدست می آید. این تفاوت هم برای
نمای ساختمان که یک ترکیب دو بعدی است و هم برای کل ساختمان که سه بعدی است بکار می شود.
نتایج تعداد، شکل و الگو تحت الشعاع ویزگی هائی مانند باز – بسته، کم به زیاد و ساده – پیچیده است.

 

درباره‌ی محیا میرکاظمی

همچنین ببینید

تغییرات ساختمان

گسترش ها در معماری

گسترش ها در معماری گسترشها ایده های شکل دهنده ای هستند که مباحث عمده آن …

رعایت داخل و خارج در معماری

رعایت داخل و خارج در معماری رعایت داخل و خارج در معماری،معمولا شکل و ترکیب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *